• mail
0 card

КОШИК

В кошику немає товарів

/


Умови купівлі-продажу

Після здійснення оплати Покупцем, між Сторонами вважається укладений договір купівлі-продажу шляхом прийняття замовлення до виконання, при цьому, суттєвими умовами даного договору є вартість товару, умови доставки, оплати та дані умови, що прийняті Покупцем у момент оплати товару.

Покупець додатково отримає повідомлення-підтвердження на електронну адресу, вказану при купівлі товару.

Перелік товарів що не підлягають доставці за кордон можна прочитати під карткою товару на сайті bren.ua.

Білизна натільна, панчішно-шкарпеткові вироби відповідно до Постанови КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» не підлягають обміну (поверненню).

Payment terms

Upon payment by the seller, the Parties are deemed to conclude the Purchaser Agreement by accepting the relevant order. Material terms herein are the cost of the goods, payment and delivery terms, and terms and conditions hereunder which were accepted by the Buyer at the time of payment.

The buyer receives an additional confirmation to the email address given during payment.

The list of goods that are not subject to shipping abroad can be found under the product card at bren.ua.

According to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the implementation of certain provisions of the Law of Ukraine "On Protection of Consumer Rights", underwear and hosiery is not subject to exchange or return.


Ціни і наявність товару:

Продавець веде електронний облік товарів на сайті та має право змінювати інформацію на сайті, опис товарів, ціни тощо в будь-який час без додаткових попереджень третіх осіб, покупців. При цьому, після здійснення замовлення та оплати товару Покупцем, Продавець не має право застосовувати зміни до такого товару для конкретного Покупця щодо купленого товару.

У випадку фактичної відсутності обраного на сайті товару, Продавець повідомляє про це Покупця, який може обрати інший товар (доплатив вартість або отримати різницю), або отримати оплачені кошти у повному обсязі від Продавця.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару (відповідно до ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів».

Повернення на території України можливе шляхом відправки товарів \ на адресу Перевізника (Нова пошта): м. Київ, вул. Глибочицька 28, відділення номер 89. Отримувач: ФОП БРЕНЬ В.В.

Продавець залишає за собою право відмовити у купівлі та доставці товару в разі не повної інформації залишеної Покупцем при заповненні форми купівлі товару.

Ціни на сайті вказані в національній валюті України. Вартість доставки додається до загальною вартості купівлі товару.

При наявності ситуацій, що не визначені умовами на сайті, сторони їх узгоджують окремо відповідно до чинного законодавства України та політики bren.ua.

ТМ Брень ®, дизайн товару та сайту, наповнення сайту (статті, відео, музика тощо) є об’єктами інтелектуальної власності, що належать Продавцю. Будь-яке використання зазначених об’єктів інтелектуальної власності без згоди Продавця є незаконним, що тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Prices and availability of goods:

The seller keeps an on-line electronic accounting of the goods and has the right to change the information, description of the goods, prices, etc. on the site at any time without additional notice to the third parties or buyers. After placing an order and payment for the goods by the buyer, the seller may not apply any changes to such goods for a particular buyer in respect of the purchased products.

In case if the goods chosen from the site are unavailable at the moment, the seller notifies the buyer which may choose another goods (through the additional payment or partial refund), or receive refund in full from the seller.

The buyer has the right to exchange the goods for the same quality goods within fourteen days, exclusive of the day of purchase. Only goods which are not used and are in saleable condition, having consumer properties, seals, labels, and the payment document issued to the seller’s name are eligible for exchange. If the similar goods are not available for sale at the moment of exchange, the buyer has the right either to buy any other goods from the existing assortment with the corresponding recalculation of the cost, or terminate the contract and get the refund in the amount of the cost of the returned goods, or to exchange the goods with the same ones as soon as they will be available for sale. Same day as seller receives the goods for sale, he shall notify the buyer who required to exchange of goods (in accordance with Article 9 of the Law "On Protection of Consumer Rights").

Within Ukraine return of the goods is possible by sending them to the carrier address: Nova Poshta branch #89, Glybochitska Str. #28, 04050 Kiev, Ukraine, FAO: FOP BRENN V.V.

The seller reserves the right to waive from the sale and delivery of goods in case if the buyer left incomplete information when filling the order for goods.

All prices on site are indicated in the national currency of Ukraine (UAH). Shipping cost is added to the total cost of the goods.

In the cases which are not specified by the terms on site, the parties shall reach a separate agreement according to the applicable legislation of Ukraine and bren.ua policy.

TM Bren®, design of the goods and the site, content of the site (articles, videos, music, etc.). are copyright of the seller. Any use of them without the prior consent of the seller is illegal and entails responsibility in accordance with the applicable Ukrainian law.


Виконуючи купiвлю товару на сайтi покупець автоматично дає згоду с Договором між покупцем і продавцем: